Cherry Blossom

  • Installation

2014

Installation

5

Site-specific installation at Candyland Gallery. Glass work made by Henric Sjölin.

 

Articles 

Johansson, Maria, ”Linda Shamma Östrand på Candyland”, review in Konsten.net en nättidskrift om samtidskonst, 2014.